Христос е всичко

Автор: Уилям Макдоналд

“„Христос е всичко и във всичко.“ Послание към Колосяни 3:11

Сред християните съществува една тенденция да прекарваме голяма част от времето си в търсене на нови духовни опитности, които по някакъв начин трябва да ни гарантират трайна победа или освобождение от възходите и паденията на ежедневния живот. Тичаме по конференции, семинари, работни срещи и обучения в търсене на измамната вълшебна формула, която трябва да премахне проблемите в живота ни. Лъскави брошури ни уверяват, че д-р Едикой Си ще сподели с нас епохалното си откритие, което ще ни направи „радиоактивни“ от Свети Дух. Или някой ревностен съсед иска на всяка цена да ни замъкне в градската зала, където ще чуем за наскоро откритото съкращение на пътя към изобилния живот.
Привлекателните предложения са многобройни. Един проповедник рекламира царския път на изпълването. Друг прогласява трикратната тайна на победата. После се предлага семинар за ключа към задълбочения живот. Следващата седмица има обучение в петте прости стъпки към освещението. Ние следваме призива към олтара и тичаме напред, за да бъдем изпълнени със Светия Дух. Или биваме напълно завладени от идеята за изцеление на тялото, като че ли това е най-важното нещо на света. Веднъж се отплесваме към християнската психология, в следващия миг – към “към изцелението на спомените. Преброждаме земи и морета в търсене на нови духовни кулминации.
Несъмнено много от тези говорители са искрени и някои неща, които казват, имат известна стойност. Но когато се върнем в ежедневния си живот, установяваме, че просто няма лесен път към освещението, че проблемите продължават да съществуват, и че трябва ден след ден да живеем в зависимост от Господа.
Най-накрая трябва да се научим, че е по-добре да се занимаваме с Господ Иисус отколкото с опитности. При Него разочарование няма. Всичко, от което се нуждаем, получаваме от Него. Той е Този, който ни дава всичко в изобилие. А. Б. Симпсън (1844–1919), американски основател на световно мисионерско движение) прекарал ранните години на живота си в търсене на опитности, но те не го задоволили. После той написал прекрасната песен със заглавие „Той Самият“. Ето първия ѝ куплет и припева:

„Някога беше благословението, сега е Господ. Някога беше чувството, сега е Неговото слово. Някога исках даровете Му, сега се радвам на Дарителя. Някога търсех освещение, сега – само Него самия. Всичко във всичко и завинаги Иисус. Това ще пея. Всичко в Иисус и Иисус във всичко.” Текстът е от сборника четива за всеки ден "Светлина по пътя", У.Макдоналд, ИК ВЕРЕН
Новини
Препоръчваме да прочетете
статии по актуални теми и събития
Библейски тестове
реши тестове, събери точки, спечели книги