КРЪЩЕНИЕТО (откъсът е от сборника "Мисли на зазоряване")

Автор: Здравко Ненов

Йоан дойде, като кръщаваше в пустинята и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете. (Марк 1:4–8)

Йоан Кръстител е бил силно харизматичен лидер. Такива лидери са хора, които имат какво да кажат, а и знаят как да го кажат. Те често изглеждат малко странни. Йоан също е изглеждал странен. Бил е облечен в кожи и е живеел като отшелник. Но ако е било само това, едва ли е щял да остане в историята на човечеството. Той е имал послание, което е разтърсило тогавашния юдейски народ. Оповестил е, че очакваният Месия вече идва, но пътят Му трябва да бъде подготвен. Подготовката се състои не в устройване на царски дворец и организиране на пищни празненства, а в покаяние и очистване на човешките сърца. Като символ на това покаяние Йоан е потапял хората публично във вода – в река Йордан.
Кръщението на Йоан е било знак, че хората са готови да се обърнат от злите си дела, от повърхностната религиозност и от формалните ритуали и да приемат сериозно Бога и Неговия специален Пратеник, Месия. Главна част от посланието на Йоан е била, че след него идва друг, несравнимо по-велик, който също ще ги кръщава, но вече не във вода, а в Божия Дух. Христос наистина прави това, и то не само за юдеите, а за всеки човек, който повярва, че Той е Божият Син, слязъл в човешки образ на земята и принесъл доброволно Себе Си като изкупителна жертва за греха. Всеки, който приеме Христос с тази вяра, се потапя в Неговото присъствие, в Неговите обятия – Божият Дух го обгръща и влиза вътре в него. Това е кръщение с Духа, което обновява човешкото същество и му дава нова природа. Като външен израз на това духовно кръщение Христос иска повярвалите в Него да се кръстят и във вода. Но, за разлика от Йоановото кръщение, християнското кръщение символизира, че човекът е „умрял“ за греховете си и е „възкръснал“ за нов живот с Христос. С решението за това кръщение човек декларира публично, че вече принадлежи на Бога и Неговия Син Иисус Христос.
И така, кръщението не е ритуал за даване на име, нито пък за принадлежност към някоя църковна институция. Кръщението е съзнателно заявление на човека, че принадлежи на самия Бог.
Новини
Препоръчваме да прочетете
статии по актуални теми и събития
Библейски тестове
реши тестове, събери точки, спечели книги