0 точки от тестове до тукТест 9, Евангелие според Лука 4:16-30

кликнете тук за помощна информация »

1. За кого говори Иисус, като казва "Духът на Господа е на мен…"?
2. За какви пленици става дума в ст 4:18?
3. За какви угнетени става дума в 4:18?
4. За каква "благоприятна Господна година" става дума в ст.4:19?
5. Защо това се е изпълнило "днес" в ушите на слушателите (ст.4:21)?
6. Защо вдовицата от Серепта Сидонска не е умряла от глад?
7. Защо Нееман е бил очистен?
8. Защо всички, които са били в синагогата, са се изпълнили с гняв и са искали да убият Христос?
9. Защо тълпата не е успяла да хвърли Исус в пропастта?
10. Какъв плод се очаква от дървото?

ПОМОЩНА ИНФОРМАЦИЯ

Евангелие според Лука  глава 4:16-30

глава  4

16 И дойде в Назарет, където беше отгледан, и по обичая Си влезе в синагогата в съботния ден и се изправи да чете.
17 Подадоха Му книгата на пророк Исая и Той, като отвори книгата, намери мястото, където беше писано:
18 „Духът на Господа е на Мен, защото Ме е помазал да благовестявам на бедните; изпратил Ме е да проглася освобождение на пленниците и проглеждане на слепите, да пусна на свобода угнетените,
19 да проглася благоприятната Господна година.“
20 И като затвори книгата, върна я на служителя и седна; а очите на всички в синагогата бяха впити в Него.
21 И започна да им казва: Днес се изпълни това писание във вашите уши.
22 И всички Му засвидетелстваха, като се удивляваха на благодатните думи, които излизаха от устата Му. И казваха: Този не е ли Синът на Йосиф?
23 А Той им каза: Вие сигурно ще Ми кажете тази поговорка: Лекарю, изцели себе си! Направи и тук, в Своето родно място, онова, което сме чули, че става в Капернаум.
24 Тогава Той пак каза: Истина ви казвам, че нито един пророк не е приет в родното си място.
25 Но наистина ви казвам: много вдовици имаше в Израил в дните на Илия, когато се затвори небето за три години и шест месеца и настана голям глад по цялата земя;
26 но при нито една от тях не беше изпратен Илия освен при една вдовица от Сарепта Сидонска.
27 Също така имаше много прокажени в Израил във времето на пророк Елисей; но нито един от тях не бе очистен освен сириецът Нееман.
28 Когато чуха това, всички тези, които бяха в синагогата, се изпълниха с гняв,
29 и като станаха, Го изкараха вън от града и Го заведоха при края на хълма, на който беше построен градът им, за да Го хвърлят долу.
30 Но Той мина посред тях и си отиде.


Новини
Препоръчваме да прочетете
статии по актуални теми и събития
Библейски тестове
реши тестове, събери точки, спечели книги