Поредица дискусии Християнско изкуство или християнство в изкуството. Проза.

19 Ноември 2019 г.
Поредица дискусии
Християнско изкуство или християнство 
в изкуството. Проза.
Книжарница ВЕРЕН има удоволствието да ви покани на първата от

ПОРЕДИЦА ДИСКУСИИ

"Християнско изкуство или християнство в изкуството?"
Среща първа: проза

КОГА: 19 ноември (вторник), 18:30
КЪДЕ: книжарница "Верен", пл. "П. Р. Славейков" №1
Дискусия: Калин Михайлов (есеист и поет), Васил Лазаров (писател и поет), Тодор Велчев (астрофизик)
Модератор: Тодор Велчев (сдр. ХАРТА)

Изкуството в неговото многообразие е тясно обвързано с историята на християнството и практиката на Църквата. Големите културни преобразования през
последните векове доведоха обаче до много инициативи и дебати за преосмисляне на ролята на изкуството в обществото и дори за самото му предефиниране.
Това неминуемо се отразява и на разбиранията за "християнско изкуство". Какво трябва да разбираме днес под това понятие и дали то все още е легитимно?
Дали става дума за изкуство за тясноцърковна употреба? Или за изкуство, представящо християнския светоглед? Или пък за изкуство, повдигащо важни за
християните теми - без значение какъв е светогледът на самия творец? Ще се опитаме да вникнем в тези сложни въпроси в поредица от дискусии, въз основа
на конкретни примери от литературата, изобразителното изкуство, музиката и киното.

При нашата първа среща ще насочим вниманието си към прозата.

Организатори:Сдружение ХАРТА, Асоциация за насърчаване на християнското художествено слово "Емпирей" и книжарница "Верен".
Новини
Препоръчваме да прочетете
статии по актуални теми и събития
Библейски тестове
реши тестове, събери точки, спечели книги