Поглед в бъдещето

28 Юни 2020 г.
Поглед в бъдещето
Кой не би искал да надникне в бъдещето? Интересът към хороскопите и разни други предсказания расте постоянно.
Групи врачки обикалят обществените места и търсят клиенти, а те не липсват.


Бог е сътворил този свят с цялото му разнообразие и закономерност. Поставил е растения и животни в съответната им среда
и ги е снабдил с всичко необходимо за живот. Но само на човека е дал дух да разбира този свят. Не му е дал обаче да
вижда в бъдещето.

В Библията има пророчески книги. Едни от най-известните библейски пророци са Исая, Даниил, Йоан и др. Те обаче не
просто са предсказвали бъдещето.
Пророкуване е било оповестяването на Божията воля. От това дали хората са се съобразявали с нея,
е зависело бъдещето им. Така пророците са предсказвали и бъдещето. Целта на тези пророчества не е била да задоволят
човешкото любопитство, а да послужат за напътствие и предупреждение. Удивителната точност, с която са се
изпълнилиогромна част от библейските пророчества, говори ясно за божествения характер на тази книга. Тъй като днес
ниевече имаме пълното Божие слово и можем да го четем и разбираме, не са ни необходими нови пророчества. Има
проповедници с особената дарба да обясняват Божието слово на хората в светлината на конкретната им ситуация и нужда.
Това може да се нарече пророческа дарба, но тя винаги действа в рамките на вече даденото Божие слово.

Всички старозаветни пророци говорят, че ще дойде един посредник между хората и Бога. Той е самият Бог, който се е
въплътил в човек. Над 300 конкретни пророчества говорят за този Спасител. Той ще спаси хората от греховете им и ще ги
примири с Бога, като доброволно се пожертва за тях и понесе върху себе
си наказанието, което те заслужават. За него е пророкувано как, кога и къде ще се роди, как ще бъде убит и че след това
ще възкръсне. Всичко това се е изпълнило съвсем точно в живота на Иисус Христос. Има обаче и още пророчества, които
предстои да се изпълнят в бъдещето. Например, че той ще дойде втори път, но вече не като Спасител, а като Съдия. Тогава
той ще установи царството си на земята и ще съди целия свят, всеки отделен човек. Всеки, който разчита на собствените
си достойнства, ще бъде осъден. Няма на света достатъчно праведен човек, който да устои пред Божия съд. Само онези,
които са се доверили на Спасителя Христос, които са приели за себе си неговата изкупителна жертва, ще бъдат оправдани.
Наказанието за техните грехове е вече понесено. Те ще останат да живеят вечно в Божието царство.
Тази информация за бъдещето е достоверна и разумният човек ще съобрази живота си с нея.текстът е от календара на издателство ВЕРЕН за 2020 година (месец юни)
Новини
Препоръчваме да прочетете
статии по актуални теми и събития
Библейски тестове
реши тестове, събери точки, спечели книги