Основите на обществения ред

Основите на обществения ред

Автор: Раус Джон Ръшдуни
Издателство: Нов Човек
Брой стр.: 215
Формат: 20,5/14/1 см
Тегло: 0.270
Цена: 10.20 лв. (при поръчка през сайта 14.29% отстъпка)
11.90 лв. (корична цена)
Година: 2016 г.
ISBN: 978-954-407-423-4
бр

Анотация:

Основите на обществения ред остава най-уникалната книга написана
някога в историята на християнския свят. Нищо подобно не е било
писано преди нея, и нищо подобно не е написано след нея.
Християнските и нехристиянските историци като цяло са единодушни
относно изповедите и историята: че те не са свързани по никакъв
смислен и логически цялостен начин. Няколко нехристиянски
историци − и Харълд Бърман и неговият труд Закон и революция
(Harold Berman, Law and Revolution) са добър пример − споменават,
че християнските изповеди са имали влияние при формирането на
правните възгледи и следователно правното устройство на Запада. Но
общо изследване на това как изповедите са формирали Запада и
неговия уникален мироглед винаги е липсвало; причината е, че и
християнските, и нехристиянските автори ревностно се стараят да
ограничат значението на изповедите до църквата и историята на
теологията. Дори Филип Шаф, в своя тритомен труд, Изповедите на
християнството, ограничава тяхната стойност и употреба до
църквата.
Възгледът за изповедите винаги е бил дуалистичен; изповедите са
отделени от историята, и историята е оставена да следва своя
собствен ход, независим от развитието на християнската теология и
от усъвършенстването на вярата на светиите.

Ръшдуни отправя предизвикателство към този възглед и той е
първият
автор създал систематично изследване как изповедите на
християнския свят стават основата на мирогледа на Западната
цивилизация. Основан на своята реформирана вяра, той ясно вижда,
че идеите имат последствия и че преобразуването на езическата
империя в християнска цивилизация има своята основа във
формулирането на това, което християните вярват относно Бога,
Исус
Христос и Святия Дух, относно двете естества на Христос, историята
и
естеството на изкуплението, църквата и т.н. Изповедите не са били
само за църквата; те са били основите на обществения ред както го
разбираме днес, във всяка област от живота. Това, което вярваме
относно политиката − и следователно как действаме в политическата
област − ще се определя от това, което вярваме относно
Триединството и естеството на изкуплението. Това, което вярваме
относно икономиката − и следователно как действаме в
икономическата област − ще се определя от нашите вярвания
относно
Бога, Исус Христос и Неговото спасение. Това, което вярваме
относно
всяка област от живота, била тя наука, семейство, образование,
технологии, международни отношения, психология, изкуства и т.н. −
и следователно как действаме във всички тези области от живота −
ще се определя от нашите изповеди. Когато християнството се
захваща да създава конфесионална култура, тази конфесионална
култура не е била предназначена да се ограничи до църквата и до
личната вяра на индивида. Всичко, което не е от вяра, е грях; и
следователно всичко е трябвало да бъде основано на вяра, и тази
вяра е трябвало да бъде внимателно формулирана и комуникирана.
Всичко, включително политиката, икономиката и законът. Целият
живот е трябвало да бъде основан на вяра, и следователно
изповедите са имали значение за целия живот.’

Етикети


Свързани продукти
Новини
Препоръчваме да прочетете
статии по актуални теми и събития
Библейски тестове
реши тестове, събери точки, спечели книги