Игра на думи (семейна игра-кръстословица)

Игра на думи (семейна игра-кръстословица)

Автор: игра за цялото семейство
Формат: 34/26/7 см
Тегло: 0.583
Цена: 18.50 лв. (при поръчка през сайта 9.76% отстъпка)
20.50 лв. (корична цена)
Година: 2020 г.
бр

Анотация:

Правила на играта:
Игралното поле се състои от 213 зелени, жълти, сини и червени квадрати.
Има 100 плочки с буквите на азбуката. Всяка буква носи точки, изписани в
долния десен ъгъл на плочката. Поставени върху полетата, точките се
умножават. Жълтият квадрат ги удвоява, синия – утроява, на червения се
умножават по пет. Вече покрит с плочка квадрат не носи нови точки.
Плочките трябва да са обърнати надолу с буквите преди началото на играта.
Всеки играч изтегля 10 плочки. Когато изразходва определен брой, тегли
нови, за да станат отново десет. Плочките се подреждат върху полето
вертикално или хоризонтално, в права редица.
Играчите определят реда си и първият подрежда своята дума – съставена
най – малко от три букви. Другите играчи съставят своите думи, използвайки
вече сложените на полето букви. Ако някой не може да състави дума с
буквите, с които разполага, губи реда си и играе следващият играч.
Позволено е използването на всякакви думи от българските тълковни
речници, без тези, изискващи апострофи и тирета. Позволени са думи в
множествено число, както и чуждици, признати в българския език.
Когато две плочки са допрени една до друга по хоризонтала или вертикала,
трябва да образуват дума, която е в кръстословиците. Вече съставени думи
могат да се попълнят с букви така, че да съставят нова дума. Например: кола
– колан. Не може да се образуват думи навсякъде по игралното поле! Думите
трябва да са свързани помежду си.
Когато са изразходвани плочките или няма варианти за съставяне на думи с
останалите букви, играчите броят плочките си. Този от тях с най – много
точки е победител в играта.

Играта съдържа:
1 игрално поле
100 пластмасови плочки с букви на кирилица’

Етикети


Свързани продукти
Новини
Препоръчваме да прочетете
статии по актуални теми и събития
Библейски тестове
реши тестове, събери точки, спечели книги