Зове овцете си по име

Зове овцете си по име

Автор: Теодора Димова християнски есета
Издателство: Сиела
Брой стр.: 339
Формат: 21/14/2 см
Тегло: 0.310
Цена: 15.00 лв. (при поръчка през сайта 6.25% отстъпка)
16.00 лв. (корична цена)
Година: 2018 г.
ISBN: 978-954-28-2624-8
бр

Анотация:

"Нашето отношение към Христос не може да бъде друго, освен
творческо и непрестанно ново, обновяващо се, изненадващо - като
душата на дете. Творчеството е винаги движение по пътя, динамика,
приемането на нови неща, оличностяването им, изпълването на самия
теб с все повече живот, хора, отношения, свят. Творчеството е
непрестанна промяна в самия теб именно защото приемаш все повече
живот, хора, отношения, свят. Творчеството е да подадеш ръка на
падналия, да не отвърнеш на злото със зло, да обикнеш - поне мъничко
- врага си, с една дума - да се бориш непрестанно с вехтия човек в себе
си."
"Ние не само сме сътворени по образа на нашия Творец. Призвани
сме от Него към обожание - теосис. Ние се доближаваме към Твореца
единствено като творци. Творци на Неговата воля, творци на всеки един
миг от живота си. Днес ние и на творчеството сме придали някакъв
трафаретен, шаблонен смисъл. Творчеството не се състои единствено в
това да пишеш книги книги или да рисуваш картини, или да правиш
филми. Не. Творчеството е непрестанното претворяване на едно нещо в
друго, по-добро - болестта в здраве, тъгата в радост, мрака в светлина,
невидимото във видимо, злото в добро, омразата в любов. Всяко
издигане нагоре е творчество, а липсата на творчество неизбежно
свлича надолу. Самата Литургия е творчество и ни учи на творчество,
защото по молитвите на целия Божи народ Светият Дух претворява
хляба и виното в тяло и кръв на Христос. Както ужасът, страхът,
нещастието, когато са поставени в ръцете на Христос, се претворяват в
Негова воля, в Божий промисъл, в Божие изпитание за нас и тяхното
смъртоносно жило е изтръгнато."’

Етикети


Свързани продукти
Новини
Препоръчваме да прочетете
статии по актуални теми и събития
Библейски тестове
реши тестове, събери точки, спечели книги