Българска книга – енциклопедия

Българска книга – енциклопедия

Автор: Съставител: Ани Гергова
Издателство: Пенсофт
Брой стр.: 506
Формат: 29/22/2.8 см
Тегло: 1.611
Цена: 50.00 лв. (при поръчка през сайта 0% отстъпка)
50.00 лв. (корична цена)
Година: 2000 г.
ISBN: 954-642-210-Х
бр

Анотация:

„Българска книга“ е енциклопедия, която систематизира
общодостъпно информацията в областта на книгоиздаването,
книгопечатането, книгоразпространението, библиографията,
библиотечно-информационното осигуряване. Статиите в
енциклопедията обхващат следните области на знанието :
– история на ръкописните книги и печатните издания, играли
определяща за народностното съзнание роля, получили широко
разпространение и предизвикали обществен резонанс; направления
и институции на книжовните дейности, средища, организации и
лица, спомогнали за ползотворното им осъществяване;
– научни и научно-приложни отрасли на знанието, свързано с
книжнината, водещи възгледи за историята и съвременната им
същност;
– исторически, теоретични и приложни аспекти в разглеждането на
книгата: книговедски, филологически, библиотековедски,
културологически, изкуствоведски, технологически и т. н.;
– традиционни и нови форми за публичност, за разпространение, за
съхранение, опазване и достъп, за библиотечно-информационна
обработка на ръкописните книги, печатните издания и другите
видове документи;
– присъствие на чуждестранната литература и книжнина по
българските земи;
– законодателно-нормативни принципи и актове, регулативни по
отношение свободния достъп до информация, свободата на печата,
авторското право;
– оперативни термини, свързани с писмено-печатните процеси, с
четенето и с информационния трансфер;
– източници на сведения, издания и справочници по проблемите на
книгата.’

Етикети


Свързани продукти
Новини
Препоръчваме да прочетете
статии по актуални теми и събития
Библейски тестове
реши тестове, събери точки, спечели книги