Библия на оригиналните езици

Библия на оригиналните езици

Брой стр.: 2288
Формат: 17,5/12/4,5 см
Тегло: 0.800
Цена: 36.00 лв. (при поръчка през сайта 0% отстъпка)
36.00 лв. (корична цена)
Година: 1998 г.
бр

Анотация:

Това издание включва Мазоретския Еврейски текст и Приетия Гръцки
текст.

През 16-ти век, Яков Шаим, еврейски християнин, събира възможно най-
много ръкописи на Стария Завет и създава най-пълния отпечатан Стар
Завет на еврейски. Този том, издаден от Даниел Бомберг през 1524 г.,
става стандартно издание на Еврейския Стар Завет. В него за първи път са
представени Мазоретските бележки към текста. Отпечатван е многократно
през последните 400 години и е използван като основа за много преводи
по време на Реформаторската епоха. Тринитариалното Библейско
Дружество го издава за първи път през 1894 г.

Първият публикуван Гръцки Нов Завет е този издаден от Еразъм през 1516
г. Всъщност през 1514 г, за първи път е отпечатан Гръцки Нов Завет като
част от Полиглотната Библия от Комплутенсе, Испания, който обаче става
достъпен едва през 1522 г. По-късно този Нов Завет е отпечатван
многократно от Кристофър Плантин, както и няколко пъти в Женева.
Второто и третото издание на Еразъм включват промени взаимствани от
Комплутенския Нов Завет. През 1550 г., в Париж, Робърт Сивънс отпечатва
Гръцки Нов Завет на основата на Еразъм и Комплотенсе, познат като
"кралското издание". На следващата година в Женева същия Нов Завет е
преиздаден, като за първи път е въведена номерацията на стиховете. През
1598 г. Теодор Биза прави ново издание на Гръцкия Нов Завет, на
основата на Стивънс и прави собствен превод на латински. Изданията на
Биза и на Стивънс са служили като основа за първото издание на
английския Нов Завет през 1611, познат като Authorised Version. През 1624
г. Партньорите Елзевир (Бонавенчър и Аврам), правят ново издание на
Гръзкия Нов Завет на базата на Биза. Тяхното издание става известно в
Европа като "Приетия текст" (Textus Receptus), а след време същото
название се приписва и на изданието на Стивънс от 1550 г. Изданията на
Стивънс, Биза и Елзевир на практика са един и същ текст с незначителни
разлики. Настоящото издание на Гръцкия Нов Завет следва текста на Биза
от 1598 г.’

Етикети


Свързани продукти
Новини
Препоръчваме да прочетете
статии по актуални теми и събития
Библейски тестове
реши тестове, събери точки, спечели книги