0 точки от тестове до тукЕвангелие според Йоан 20-21 глава

кликнете тук за помощна информация »

1. Защо Иисус Христос е трябвало да възкръсне?
2. Какъв е пътят към Бога описан тук?
3. Къде изпраща Христос своите ученици?
4. Кой прощава греховете на покаялите се хора?
5. Как днес се уверяваме в това, че Христос е възкръснал?
6. Какъв е този живот в негово име?
7. Защо учениците не са изпълнили заповедта на Христос и не са отишли по света?
8. Защо Господ не ги е наказал за това, че не са изпълнили заповедта му?
9. Какво иска Господ от вярващите?
10. Каква е темата в последните стихове на 21 глава?

ПОМОЩНА ИНФОРМАЦИЯ

Евангелие според Йоан 20,21 глава

1 В първия ден на седмицата Мария Магдалена дойде на гроба рано, докато беше още тъмно, и видя, че камъкът е махнат от гроба.
2 Затова се затича и дойде при Симон Петър и при другия ученик, когото Иисус
обичаше, и им каза: „Вдигнали са Господа от гроба и не знаем къде са Го положили!“
3 И така, Петър и другият ученик излязоха и тръгнаха за гроба.
4 И двамата тичаха заедно, но другият ученик изпревари Петър и стигна пръв на гроба.
5 И като надникна, видя плащаниците сложени, но не влезе вътре.
6 След него дойде Симон Петър и влезе в гроба; и видя плащаниците сложени
7 и кърпата, която беше на главата Му, не сложена с плащаниците, а свита на отделно място.
8 Тогава влезе другият ученик, който пръв стигна до гроба; и видя и повярва.
9 Защото още не бяха разбрали писанието, че Той трябваше да възкръсне от мъртвите.
10 Тогава учениците се върнаха пак у тях си.
11 А Мария стоеше до гроба отвън и плачеше; и както плачеше, надникна в гроба
12 и видя два ангела в бяло да седят там, където беше лежало тялото на Иисус – еди-
ният при главата, а другият при краката.
13 И те ѝ казаха: „Жено, защо плачеш?“ Каза им: „Защото са взели моя Господ и не зная къде са Го положили.“
14 Като каза това, тя се обърна назад и видя Иисус, че стои, но не разбра, че беше Иисус.
15 Иисус ѝ каза: „Жено, защо плачеш? Кого търсиш?“ Тя, като мислеше, че е градинарят, Му
каза: „Господине, ако Ти си Го изнесъл, кажи ми къде си Го положил, и аз ще Го взема.“
16 Иисус ѝ каза: „Мария!“ Тя се обърна и Му каза на еврейски: „Равуни!“ – което значи: „Учителю!“
17 Иисус ѝ каза: „Не се вкопчвай в Мен, защото още не съм се възнесъл при Своя Отец.
Но иди при братята Ми и им кажи: „Възнасям се при Моя Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог.“
18 Мария Магдалена дойде и извести на учениците, че е видяла Господа и че Той ѝ е казал това.
19 А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратите, където бяха събрани учениците, бяха заключени поради страха от юдеите, Иисус дойде, застана на средата и им каза: „Мир вам!“ 20 И като каза това, им показа ръцете и ребрата Си. И учениците се зарадваха, като видяха Господа.
21 И Иисус пак им каза: „Мир вам! Както Отец изпрати Мен, така и Аз изпращам вас.“ 22 И като каза това, духна върху тях и им каза: „Приемете Свети Дух.
23 На които простите греховете,простени им са; на които задържите, задържани са.“


Новини
Препоръчваме да прочетете
статии по актуални теми и събития
Библейски тестове
реши тестове, събери точки, спечели книги