Втора среща от поредицата дискусии ХРИСТИЯНСКО ИЗУСТВО ИЛИ ХРИСТИЯНСТВО В ИЗКУСТВОТО? Поезия

21 Януари 2020 г.
Втора среща от поредицата дискусии 
ХРИСТИЯНСКО ИЗУСТВО ИЛИ 
ХРИСТИЯНСТВО В ИЗКУСТВОТО?
Поезия
Сдружение ХАРТА, Асоциация за насърчаване на християнското художествено слово „Емпирей“ и книжарница „Верен“ ви канят на втората среща от
поредицата „Християнско изкуство или християнство в изкуството?“:

Поезията – търсения, лица, почерци

КОГА: 21 януари (вторник), 18:30 ч.
КЪДЕ: Книжарница „Верен“, пл. „П. Р. Славейков“ №1, София

Поезията – търсения, лица, почерци

Дискусия: Калин Михайлов (литературовед и поет), Пламен Сивов (поет и музикант), Цветанка Еленкова (поет и преводач), Ваня Вълкова (художник и поет)

Модератор: Тодор Велчев (сдр. ХАРТА)

Изкуството в неговото многообразие е тясно обвързано с историята на християнството и практиката на Църквата. Големите културни преобразования през
последните векове доведоха обаче до много инициативи и дебати за преосмисляне на ролята на изкуството в обществото и дори за самото му предефиниране.
Това неминуемо се отразява и на разбиранията за „християнско изкуство“. Какво трябва да разбираме днес под това понятие и дали то все още е легитимно?
Дали става дума за изкуство за тясноцърковна употреба? Или за изкуство, представящо християнския светоглед? Или пък за изкуство, повдигащо важни за
християните теми – без значение какъв е светогледът на самия творец? Опитваме се да вникнем в тези сложни въпроси в поредица от дискусии, въз основа на
конкретни примери от литературата, изобразителното изкуство, музиката и киното.

При нашата втора среща ще обсъждаме християнската поезия в нейното многообразие от теми, търсения и изразни средства.
Новини
Препоръчваме да прочетете
статии по актуални теми и събития
Библейски тестове
реши тестове, събери точки, спечели книги