Френско-български Българско-френски речник

Френско-български Българско-френски речник

Автор: Асен Чаушев
Издателство: Колибри
Брой стр.: 1020
Формат: 17/13/5 см
Тегло: 0.780
Цена: 20.00 лв. (при поръчка през сайта)
20.00 лв. (корична цена)
Година: 2005 г.
ISBN: 954-529-425-6
бр

Анотация:

Настоящият Френско-български/ Българско-френски речник е предназначен
за желаещите да изучават френски и български език и включва общо 90 000
думи и изрази и 120 000 преводни съответствия в двете посоки. Във
френско-българската част са посочени граматическите особености и
произношението на думите. В статиите е представена основната лексика с
много фразеологични съчетания и термини, а в края са дадени най-
разпространените съкращения и техните български съответствия, както и
географски наименования, имена на страни и производните им прилагателни
и съществителни.

В българско-френската част са отбелязани ударението и произношението на
думите, посочени са граматическите категории, свършеният и несвършеният
вид на глаголите, както и множественото число на съществителните и
прилагателните.’

Етикети


Свързани продукти
Новини
Препоръчваме да прочетете
статии по актуални теми и събития
Библейски тестове
реши тестове, събери точки, спечели книги