Руско-Български и Българско-Руски Речник

Руско-Български и Българско-Руски Речник

Автор: Лиляна Димитрова
Издателство: Наука и Изкуство
Брой стр.: 1128
Формат: 17/13/5 см
Тегло: 0.870
Цена: 24.00 лв. (при поръчка през сайта 0% отстъпка)
24.00 лв. (корична цена)
Година: 2012 г.
ISBN: 978-954-02-0328-7
бр

Анотация:

Нов богат двупосочен речник, включващ лексика от всички сфери на
съвременния живот.
Подборът на речниковия състав е проведен на научни принципи, като
честотност; актуалност и включване на иновациите в съвременната
лексика; контрастивност.
Предвид близостта на езиците заслужено внимание е отделено на т.н.
“общи думи”.
Речниковите статии имат практическа насоченост, свързана с типичните
за българската аудитория трудности и упорити грешки при усвояването
на руския език.
Ударение е поставено на всички български и руски думи.
Речниковите статии са обогатени със словосъчетания – свободни,
устойчиви, терминологични, със семантични и стилистични особености,
което увеличава лексичното богатство и информативната стойност на
речника.’

Новини
Препоръчваме да прочетете
статии по актуални теми и събития
Библейски тестове
реши тестове, събери точки, спечели книги