ОМФАЛ - Между Месопотамия и Египет

ОМФАЛ - Между Месопотамия и Египет

Автор: Апостол Стоев Стаматов
Брой стр.: 512
Формат: 24/16,5/2,4
Цена: 29.00 лв. (при поръчка през сайта 3.33% отстъпка)
30.00 лв. (корична цена)
Година: 2016 г.
ISBN: 978-954-347-053-2
бр

Анотация:

Омфал (център-пъп) е книга за историята на света в началото. Книгата
разкрива доказателства за общия корен на цивилизациите и културите.
Множество допирни точки в езиците, обичаите, легендите и
препокриване в историческите разкази подсказват, че всички народи
имат общо начало и общи корени. Съдържа много информация за
Китайският вариант на книгата Битие, за преданията относно Потопът,
Вавилонската кула, за религиите на древен Египет и Месопотамия по
времето на Авраам и още много история, археология и география за
Старозаветния свят още отпреди Потопа, чак до късните Юдейски и
Израелски царе.

Ключова част в книгата е изложението на причините за разминаване
между египетската и Библейската хронология. Отговорите за причините
помагат да се поставят Библейските събития в правилно време и място.

Книгата съдържа черно бели и цветни снимки, схеми, таблици, карти.

Апостол Стаматов е роден в град Стара Загора през 1974г. Завършва
висшето си образование степен бакалавър по истории и география към
ПУ "Паисий Хилендарски", филиал в град Кърджали през 2000г.
Магистърската си степен по теология към СУ "Св. Климент Охридски"
придобива през 2011г., защитавайки писмена магистърска тези носеща
заглавието: Представата за Аллах при прехода джахилия-ранен ислям".
В нея разглежда проблема свързани с генезиса на ислямът и учението за
Аллах, преди появата на тази религия, както и ранният ислям. От 2011
година преподава древна история на Близкият Изток свързана със
старозаветен Израел към теологичен колеж "Стефан Константинов" в
гр.София.’

Етикети

Новини
Препоръчваме да прочетете
статии по актуални теми и събития
Библейски тестове
реши тестове, събери точки, спечели книги