Българско-английски речник на църковните термини

Българско-английски речник на църковните термини

Автор: Божидар Питев, Диана Питева
Издателство: Омофор
Брой стр.: 222
Формат: 20/12/1.5 см
Тегло: 0.232
Цена: 12.00 лв. (при поръчка през сайта)
12.00 лв. (корична цена)
Година: 2012 г.
ISBN: 978-954-2972-04-4
бр

Анотация:

Речникът обхваща основната догматическа и литургическа
терминология на Православната църква, както и термини от областта
на християнската етика, каноничното право, църковната история,
архитектура, изкуство, химнография и книжнина. Включени са също
термини от аскетическата православна традиция, агиографски
термини, имена на църковни празници, титулуване на клира и др.

Обърнато е специално внимание на свързаните словосъчетания и
изрази, с което се улеснява практическото използване на застъпената
лексика в естествено звучаща английска реч. В по-малка степен
рачникът съдържа и понятия, специфични за римокатолицизма и
протестантизма, а също и някои религиозни и философски понятия.
Предназначен е за преводачи, специалисти в областта на
богословието и за всички, които желаят да използват коректно
православната богословска терминология и църковна лексика при
устно или писмено общуване с англоезични събеседници.’

Етикети


Свързани продукти
Новини
Препоръчваме да прочетете
статии по актуални теми и събития
Библейски тестове
реши тестове, събери точки, спечели книги