Английско-български политехнически речник ИЗЧЕРПАН ТИРАЖ!!!

Английско-български политехнически речник ИЗЧЕРПАН ТИРАЖ!!!

Автор: Колектив
Издателство: Техника
Брой стр.: 1320
Формат: 24/18/7.5 см
Тегло: 1.913
Цена: 0.00 лв. (при поръчка през сайта)
0.00 лв. (корична цена)
Година: 2007 г.
ISBN: 978-954-03-0671-1

Анотация:

В това трето преработено и допълнено издание на речника са включени
около 115 000 термина и терминологични съчетания от различни области на
науката и техниката. В сравнение с второто издание тук са добавени около
18 000 нови термини – главно от най-динамично развиващите се сега
области
на техниката и технологиите – информатика, телекомуникации,
радиоелектроника и др., както и термини и словосъчетания, използвани в
професионалния (вкл. жаргонен) език на специалистите (особено в
областта
на информатиката).

За голям брой нови понятия все още няма установени съответни български
термини. В такива случаи авторите са се стремили да дават възможно най-
правилния превод на английските термини, а където е необходимо – и
някои
пояснения.

По принцип в речника е използван официално приетият английски правопис.
При различия между английския и американския правопис са посочени и
американските форми. В случаите, когато съществуват различия в
термините, приети във Великобритания и САЩ за едно и също понятие, в
речника са дадени и двата термина.

Речникът е предназначен за широк кръг читатели, които ползват научна и
техническа литература на английски език. Умоляват се читателите, които
имат някакви забележки във връзка с речника, да ги отправят до издателство
„Техника“ – 1 000 София, пл. „Славейков“ № 1.’

Етикети


Свързани продукти
Новини
Препоръчваме да прочетете
статии по актуални теми и събития
Библейски тестове
реши тестове, събери точки, спечели книги